Dowóz uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 207.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 862 - 45 -39, fax: 46 - 862 - 45 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

"DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJÓW NA TERENIE GMINY TERESIN"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Trasy - Teresin /public/get_file.php?id=65492

Trasy - Paprotnia /public/get_file.php?id=65492

Trasy - Szymanów /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 20.07.2015 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Referat Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2015-07-17 10:21:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2015-10-26 14:04:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki