Przebudowa istniejącej kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Budki Piaseckie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.186.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

fax 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W MIEJSCOWOŚCI BUDKI PIASECKIE

WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI GAZOWYCH

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt - kotłownia gazowa /public/get_file.php?id=65492

Projekt - instalacje gazowe /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja Techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 09.06.2015 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 11.06.2015 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.06.2015 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.06.2015 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 14.07.2015 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2015-05-27 11:52:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2015-10-20 09:30:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki