Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Koralowej w miejscowości Paprotnia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.186.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

fax 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU ULICY KORALOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PAPROTNIA

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Operat wodnoprawny - odprowadzenie wód opadowych /public/get_file.php?id=65492

Operat wodnoprawny - wylot kanału deszczowego /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 11.06.2015 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.06.2015 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2015-05-26 11:29:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2015-09-10 11:51:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki