Przebudowa dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.186.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

fax 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

PRZEBUDOWA DRÓG I ULIC GMINNYCH NA TERENIE GMINY TERESIN

(NAWIERZCHNIA ASFALTOWA)

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt - ul. Wesoła/public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - ul. Wesoła /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - ul. Wesoła /public/get_file.php?id=65492

Projekt - ul. Topołowa /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - ul. Topołowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - ul. Topołowa /public/get_file.php?id=65492

Projekt i przedmiar robót - droga Teresin - Gaj /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - droga Teresin - Gaj /public/get_file.php?id=65492

Projekt i przedmiar robót - droga Teresin - Gaj i Paprotnia /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - droga Teresin - Gaj i Paprotnia /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 01.06.2015 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2015-05-20 14:28:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2015-09-08 14:39:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki