Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej kwoty 207.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

fax 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ

MIESZKAŃCY GMINY TERESIN

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zamówieniu 24.04.2015 r. /public/get_file.php?id=65492

SIWZ odbiór odpadów /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu postępowania /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2015-04-20 14:06:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2015-06-09 11:58:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki