Wyrównanie szans edukacyjnych - Moja przyszłość - trzecie postępowanie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

fax: 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:

"WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PRZEZ DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE -

"MOJA PRZYSZŁOŚĆ", trzecie postępowanie

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe pdf

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy pdf

Załącznik nr 2 Doświadczenie zawodowe pdf

Załącznik nr 3 Wzór umowy pdf

Rozstrzygnięcie postępowania pdf

Wytworzył:
Izabela Andryszczyk
(2015-03-16)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2015-03-16 14:51:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2015-03-25 13:08:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki