Strefa olimpijczyka - atrakcją dla mieszkańca i turysty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

REALIZACJA ZADANIA

PN. „STREFA OLIMPIJCZYKA – ATRAKCJĄ DLA MIESZKAŃCA I TURYSTY”

- zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana ZO 03.02.2015 r. /public/get_file.php?id=65492

Projekt umowy /public/get_file.php?id=65492

Projekt zagospodarowania terenu /public/get_file.php?id=65492

Rozmieszczenie urządzeń /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2015-01-29 12:43:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2015-02-16 15:53:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki