Nadzór inwestorski nad zadaniem: Adaptacja budynku strażnicy OSP Budki Piaseckie na świetlicę wiejską

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA

PN. „ADAPTACJA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W BUDKACH PIASECKICH NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ

- zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2015-01-09 12:41:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2015-01-15 14:12:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki