Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.186.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

fax: 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

"PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO, DZIĘKI ROZBUDOWIE SIECI KANALIZACJI ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE TERESIN

(BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ)

- projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Mapa poglądowa /public/get_file.php?id=65492

1. Kanalizacja Paprotnia i Teresin Gaj - etap 2 zadanie 2

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Projekt zagospodarowania /public/get_file.php?id=65492

Badania geotechniczne /public/get_file.php?id=65492

Załacznik 4 /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

 

2. Kanalizacja Paprotnia i Teresin Gaj - etap 2 uzupełnienia

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

 

3. Kanalizacja Teresin Gaj

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

 

4. Kanalizacja ul. Książęca - Teresin Gaj

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

 

5. Kanaliazcja ul. Poziomkowa i Modrzewiowa

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Projekt wykonawczy /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

 

6. Kanalizacja ul. Świerkowa

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Projekt wykonawczy /public/get_file.php?id=65492

Operat wodnoprawny /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

 

7. Droga dojazdowa do ul. Świerkowej

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

 

8. Kanalizacja ul. Wiktorii

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

 

9. Wodociąg - Gnatowice Nowe

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

 

10. Wodociąg Nowa Piasecznica - dz. 181 i 186/2

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

 

11. Wodociąg Paprotnia

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

 

12. Wodociag Nowa Piasecznica - dz. 72, 78/1 i 78/11

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2014-12-30 16:23:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2015-02-17 14:24:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki