Adaptacja budynku strażnicy OSP w Budkach Piaseckich na świetlicę wiejską

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.186.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

fax: 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

"ADAPTACJA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W BUDKACH PIASECKICH NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt wod-kan, CO /public/get_file.php?id=65492

Projekt instalacji gazowych /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - wod - kan /public/get_file.php?id=65492

 

Przedmiar robót - kotłownia gazowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - instalacje gazowe /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Branża budowlana - Rzut przyziemia /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 28.11.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do wyjaśnienia - schemat kotłowni gazowej o mocy 40 kW /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do wyjaśnienia - przedmiar robót – budowa instalacji wodno – kanalizacyjnych – zadanie 1 – zmiana przygotowania cwu /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 01.12.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.12.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 04.12.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.12.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Projekt wykonawczy - instalacje gazowe /public/get_file.php?id=65492

Projekt wykonawczy - instalacja wod-kan oraz CO /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Rysunek - rzut przyziemia /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - inst. wod - kan /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - CO i kotłownia gazowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - instalacje gazowe /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ z dnia 8.12.2014 r. pdf

Rysunek - rzut przyziemia pdf

Informacja o wyborze oferty pdf

Sprostowanie informacji  o wyborze oferty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2014-11-18 14:03:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2015-02-06 13:53:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki