Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Gminie Teresin - II etap - zamówienie dodatkowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.186.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

fax: 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację zadania pn.:

 

"KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ W GMINIE TERESIN - II ETAP - ZAMÓWIENIE DODATKOWE"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2014-11-07 14:25:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-11-07 14:28:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki