Nadzór nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Kaskiej - I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA

PN. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU ULICY KASKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GRANICE, GMINA TERESIN - I ETAP

 

Zapytanie cenowe /public/get_file.php?id=65492

Tabela elementów scalonych Wykonawcy robót budowlanych /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2014-10-13 15:32:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-10-17 14:27:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki