Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paprotnia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA

PN. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PAPROTNIA

 

Zapytanie cenowe /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2014-09-26 13:21:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-10-13 09:54:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki