Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Kaskiej w miejscowości Granice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.186.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

fax: 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

"BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU ULICY KASKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GRANICE, GMINA TERESIN - I ETAP"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt /public/get_file.php?id=65492

Wypis z MPZP /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - I etap /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2014-09-19 13:29:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2015-02-19 10:37:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki