Wykonanie stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem - Teresin, Granice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania na realizację zadania pn.:

 

WYKONANIE STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU WRAZ Z OZNAKOWANIEM W MIEJSCOWOŚCIACH: TERESIN I GRANICE

 

Zapytanie cenowe /public/get_file.php?id=65492

Projekt stałej organizacji ruchu /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 01.09.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2014-08-21 13:17:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-09-01 15:01:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki