Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

fax: 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:

"DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO "RADOSNA SZKOŁA""

dofinansowanego ze środków budżetu państwa

 

 

Zapytanie ofertowe pdf

Załącznik 1 - formularz ofertowy pdf

Załącznik 2 - umowa pdf

Załącznik 1 do formularza ofertowego - zestawienie cenowe pdf

Informacja o wyborze oferty pdf

 

 

Wytworzył:
Julita Labus-Kowalska
(2014-08-12)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2014-08-12 16:09:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-09-26 12:28:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki