Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96-515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861-38-15 (do 17),

fax: 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

„USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU W GMINIE TERESIN”

zamówienie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu

„Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”

 

Zaproszenie do składania ofert pdf

Informacja o zaproszeniu pdf

Program usuwania azbestu w Gminie Teresin pdf

Informacja o wyborze oferty pdf

Wytworzył:
Anna Góralczyk
(2014-09-18)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2014-09-18 13:57:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-09-30 16:01:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki