Dowóz uczniów niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 207.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96-515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

fax: 46 864 25 32, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Teresin do placówek oświatowych

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 19.08.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Anna Góralczyk
(2014-08-07)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2014-08-07 13:35:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2015-02-05 13:17:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki