Rozbudowa strażnicy OSP w miejscowości Budki Piaseckie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.186.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

fax 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

ROZBUDOWA STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BUDKI PIASECKIE - I ETAP

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Projekt zagospodarowania /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.08.2014 pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 01.08.2014 pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 4.08.2014 pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 4.08.2014 pdf

Informacja o wyborze oferty z dnia 18.08.2014 r. pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2014-07-16 13:04:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2015-03-02 15:28:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki