Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: ul. Wesoła w miejscowości Paprotnia - I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.186.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

fax: 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: ul. Wesoła w miejscowości Paprotnia - I etap"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja Techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.07.2014 pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 31.07.2014 pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 01.08.2014 pdf

Przedmiar robót z dnia 01.08.2014 pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ z 04.08.2014 pdf

Projekt zagospodarowania terenu pdf

Profil 1 pdf

Profil 2 pdf

Profil 3 pdf

 Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 12.08.2014 r. pdf

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2014-07-15 15:27:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-08-12 14:08:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki