DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PAPROTNI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 207.000 euro

Pełnomocnik Zamawiającego Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO

DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PAPROTNI

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Załacznik nr 1a do SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 16.07.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Załacznik nr 1a - 16.07.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ 18.07.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.07.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 27.08.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2014-07-09 15:10:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-08-27 12:12:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki