Nadzór inwestorski nad zadaniem: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH PAPROTNIA I TERESIN GAJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA

PN. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH:

 PAPROTNIA I TERESIN GAJ”

- współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Zapytanie cenowe /public/get_file.php?id=65492

Załacznik do zapytania cenowego - tabela elementów scalonych /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2014-07-04 14:50:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-07-23 14:54:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki