Przebudowa dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Teresin (nawierzchnia asfaltowa)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.186.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

PRZEBUDOWA DRÓG I ULIC GMINNYCH NA TERENIE GMINY TERESIN (NAWIERZCHNIA ASFALTOWA)

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

DROGA BŁONIE - CHOLEWY

 

Opis techniczny /public/get_file.php?id=65492

Przekrój normalny /public/get_file.php?id=65492

Plan sytuacyjny /public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy /public/get_file.php?id=65492

 

ULICA KASKA

Opis techniczny/public/get_file.php?id=65492

Przekrój normalny/public/get_file.php?id=65492

Plan sytuacyjny 1 /public/get_file.php?id=65492

Plan sytuacyjny 2 /public/get_file.php?id=65492

Szczegóły /public/get_file.php?id=65492

Profil /public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy/public/get_file.php?id=65492

DROGA W MIEJSCOWOŚCI LUDWIKÓW

 Opis techniczny /public/get_file.php?id=65492

Przekrój normalny /public/get_file.php?id=65492

Plan sytuacyjny /public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy /public/get_file.php?id=65492

 

DROGA W MIEJSCOWOŚCI GRANICE

 

Opis techniczny /public/get_file.php?id=65492

Przekrój normalny /public/get_file.php?id=65492

Plan sytuacyjny /public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy /public/get_file.php?id=65492

ULICA PAŁACOWA

Opis techniczny /public/get_file.php?id=65492

Przekrój normalny /public/get_file.php?id=65492

Plan sytuacyjny /public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy /public/get_file.php?id=65492

DROGA BŁONIE - CHOLEWY

Opis techniczny /public/get_file.php?id=65492

Przekrój normalny /public/get_file.php?id=65492

Plan sytuacyjny /public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy /public/get_file.php?id=65492

ULICA OGRODOWA

 

 

Opis techniczny /public/get_file.php?id=65492

Przekrój normalny /public/get_file.php?id=65492

Plan sytuacyjny /public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy/public/get_file.php?id=65492

DROGA W MIEJSCOWOŚCI LISICE

Opis techniczny/public/get_file.php?id=65492

Przekrój normalny/public/get_file.php?id=65492

Plan sytuacyjny/public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy/public/get_file.php?id=65492

DROGA W MIEJSCOWOŚCI TERESIN

Opis techniczny/public/get_file.php?id=65492

Przekrój normalny /public/get_file.php?id=65492

Szczegóły /public/get_file.php?id=65492

Profil /public/get_file.php?id=65492

Plan sytuacyjny/public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy/public/get_file.php?id=65492

ULICA TERESIŃSKA

Opis techniczny/public/get_file.php?id=65492

Przekrój normalny/public/get_file.php?id=65492

Plan sytuacyjny /public/get_file.php?id=65492

Profil /public/get_file.php?id=65492

Przekroje /public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy/public/get_file.php?id=65492

DROGA W MIEJSCOWOŚCI SEROKI - WIEŚ

 

Opis techniczny/public/get_file.php?id=65492

Przekrój normalny/public/get_file.php?id=65492

Plan sytuacyjny/public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy/public/get_file.php?id=65492

DROGA W MIEJSCOWOŚCI WITOLDÓW - DZ. 24

Opis techniczny/public/get_file.php?id=65492

Przekrój normalny/public/get_file.php?id=65492

Plan sytuacyjny/public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy/public/get_file.php?id=65492

DROGA W MIEJSCOWOŚCI MASZNA

Opis techniczny/public/get_file.php?id=65492

Przekrój normalny/public/get_file.php?id=65492

Plan sytuacyjny/public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy /public/get_file.php?id=65492

 

DROGA W MIEJSCOWOŚCI WITOLDÓW - DZ. 81

Opis techniczny/public/get_file.php?id=65492

Przekrój normalny/public/get_file.php?id=65492

Plan sytuacyjny/public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy/public/get_file.php?id=65492

ULICA ZIELONA

Opis techniczny/public/get_file.php?id=65492

Przekrój normalny/public/get_file.php?id=65492

Plan sytuacyjny/public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy /public/get_file.php?id=65492

Szczegóły /public/get_file.php?id=65492

ULICA PAWŁOWICKA

Opis techniczny/public/get_file.php?id=65492

Przekrój normalny/public/get_file.php?id=65492

Plan sytuacyjny/public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy

Plan zagospodarowania /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści SIWZ z dnia 30.06.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Tabela elementów scalonych /public/get_file.php?id=65492

ULICA OGRODOWA

Opis techniczny /public/get_file.php?id=65492

DROGA SKRZELEW - DUNINOPOL

Opis techniczny /public/get_file.php?id=65492

Plan sytuacyjny /public/get_file.php?id=65492

Przekrój normalny /public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy /public/get_file.php?id=65492  

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 04.07.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do wyjaśnienia treści SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2014-06-27 15:13:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-11-24 14:45:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki