Wymiana stolarki okiennej oraz pokrycie dachu w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni - II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.186.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ POKRYCIE DACHU W BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PAPROTNI PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ - II ETAP

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Wykaz stolarki /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 04.07.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2014-06-05 11:34:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-10-17 11:06:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki