Przebudowa kompleksu sportowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.186.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI TERESIN - ETAP I"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany etap I tom I /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany etap I tom II /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - boisko /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - zieleń /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści SIWZ z dnia 05.06.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.06.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2014-05-22 13:40:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-10-31 12:17:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki