Budowa sieci oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Elżbietów - II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.186.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJ

W MIEJSCOWOŚCI ELŻBIETÓW, GMINA TERESIN – II ETAP

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Rys 1 /public/get_file.php?id=65492

Rys 2 /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 26.05.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 30.05.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 30.06.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Sprostowanie informacji o wyborze oferty z dnia 02.07.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2014-05-22 11:40:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2015-01-16 13:38:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki