Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Granice - zamówienie dodatkowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.000.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację zadania pn.:

 

"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI GRANICE - ZAMÓWIENIE DODATKOWE"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2014-05-19 14:28:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-05-19 14:30:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki