Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Paprotnia i Teresin - Gaj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.186.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: PAPROTNIA I TERESIN-GAJ"

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

 

DOKUMENTACJA - ETAP I

Projekt zagospodarowania terenu /public/get_file.php?id=65492 

Zał. nr 4 - wypis z mpzp /public/get_file.php?id=65492

Projekt architektoniczno - budowlany /public/get_file.php?id=65492

Badania geotechniczne /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

 

DOKUMENTACJA - ETAP II - ZADANIE 1

Projekt zagospodarowania terenu /public/get_file.php?id=65492

Zał. nr 4 - wypis z mpzp /public/get_file.php?id=65492

Projekt architektoniczno - budowlany /public/get_file.php?id=65492

Badania geotechniczne /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Umowa abonencka nr 9442 /public/get_file.php?id=65492

Umowa abonencka nr 9438 /public/get_file.php?id=65492

Umowa abonencka nr 9411 /public/get_file.php?id=65492

 

Informacja o wyborze oferty 18.06.2014 pdf

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia pdf

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2014-04-23 12:20:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-09-29 13:41:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki