Konserwacja rowów i przepustów na terenie Gminy Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 207.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861-38-15 (do 17),

fax: 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

"KONSERWACJA ROWÓW I PRZEPUSTÓW NA TERENIE GMINY TERESIN"

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ konserwacja /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 04.04.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 04.04.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 18.04.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zam. Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2014-04-02 14:02:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-10-22 12:59:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki