Nadzór inwestorski

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 207.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861-38-15 (do 17),

fax: 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

"Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Gminie Teresin - II etap"

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ nadzór inwestorski pdf

Zał. do SIWZ tabela elementów scalonych pdf

Zał. do SIWZ decyzja nr 206-09 pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.04.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25.04.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Anna Góralczyk
(2014-03-24)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2014-03-24 16:13:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-04-25 13:36:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki