Dostawa pomocy dydaktycznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 14.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:
 
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA
UCZNIÓW KLAS I-III W GMINIE TERESIN
 
 
Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2013-12-05 13:20:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2013-12-17 13:40:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki