Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Gminie Teresin - II etap

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej kwoty 5.000.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

"Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną

w Gminie Teresin – II etap"

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.11.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.11.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Zeszyt nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu /public/get_file.php?id=65492

Zeszyt nr 2 - Projekt drogi /public/get_file.php?id=65492

Zeszyt nr 3 - Projekt mostu /public/get_file.php?id=65492

Zeszyt nr 4 - Projekt organizacji ruchu /public/get_file.php?id=65492

Rys 3h /public/get_file.php?id=65492

Rys 3i /public/get_file.php?id=65492

Zeszyt nr 6 - Projekt sieci elektroenergetyczne /public/get_file.php?id=65492

Zeszyt nr 6 - Projekt przyłącza - opis /public/get_file.php?id=65492

Rys 1 /public/get_file.php?id=65492

Rys 2 /public/get_file.php?id=65492

Rys 3 /public/get_file.php?id=65492

Zeszyt nr 7 - Projekt sieci teletechniczne /public/get_file.php?id=65492

Zeszyt nr 8 - Projekt zieleń /public/get_file.php?id=65492

Zeszyt nr 9 - Plan BIOZ /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - zeszyt nr 1 /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - zeszyt nr 2 /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Operat wodnoprawny /public/get_file.php?id=65492

Wyniki rozpoznania podłoża /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja geotechniczna /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 18.12.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Wykaz przepustów /public/get_file.php?id=65492

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - most /public/get_file.php?id=65492

Decyzja o warunkach środowiskowych /public/get_file.php?id=65492

Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej /public/get_file.php?id=65492

Uzgodnienie ZUD /public/get_file.php?id=65492

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Postanowienie PPIS w Sochaczewie /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 24.12.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Wykaz przepustów wraz z lokalizacją 24.12.2103 r. /public/get_file.php?id=65492

Opinia ZUD nr 528/2008 /public/get_file.php?id=65492

Plansza zbiorcza sieci ZUD - etap III - 1 /public/get_file.php?id=65492

Plansza zbiorcza sieci ZUD - etap III - 2 /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 30.12.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.01.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 22.01.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.02.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po uwzględnieniu odwołania z dnia 03.03.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 31.03.2014 pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.04.2014 r. pdf

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2013-11-28 17:03:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-04-03 15:01:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki