Zakup energii elektrycznej dla Gminy Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 200.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizację zadania pn.:

"ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ"

 

Ogłoszenie o zamówieniu - BZP /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zamówieniu - platforma licytacji /public/get_file.php?id=65492

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wzór wniosku /public/get_file.php?id=65492

Wykaz dostaw /public/get_file.php?id=65492

Projekt umowy /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 1 do umowy /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 2 do umowy - pełnomocnictwo /public/get_file.php?id=65492

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia /public/get_file.php?id=65492

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej /public/get_file.php?id=65492

Potwierdzenie należytego wykonania /public/get_file.php?id=65492

Oświadczenie o spełnieniu warunków /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 29.08.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna

Informacja o wyborze oferty z dnia 09.09.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2013-08-23 12:54:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2016-03-07 10:05:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki