Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Sochaczewskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.000.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA CHODNIKA PRZY UL. SOCHACZEWSKIEJ

W PASIE DROGI KRAJOWEJ NR 2, OBRĘB GEODEZYJNY PAPROTNIA,

GMINA TERESIN"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Rys. 2 - schemat 1 /public/get_file.php?id=65492

Rys. 3 - schemat 2 /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy - wzór /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 02.09.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.09.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 09.09.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.09.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 30.09.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2013-08-23 09:46:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-05-13 14:43:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki