Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Elżbietów

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.000.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJ

W MIEJSCOWOŚCI ELŻBIETÓW, GMINA TERESIN – I ETAP

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Rys. 1 - trasa linii /public/get_file.php?id=65492

Rys. 2 - schemat /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy - wzór /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 02.09.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 06.09.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.09.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 09.09.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 03.10.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2013-08-22 15:02:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2014-03-26 15:34:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki