Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Teresinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

w postępowaniu o szacunkowej wartości poniżej kwoty 200.000 euro
 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861-38-15 (do 17),
fax: 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na realizację zadania pn.:
 

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TERESINIE

W RAMACH PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA

I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III W GMINIE TERESIN

 

Projekt po nazwą: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Teresin”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Informacja o unieważnieniu postępowania pdf

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
(2013-07-18)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2013-07-18 14:28:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2013-07-18 14:56:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki