Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 200.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ORAZ GIMNAZJÓW NA TERENIE GMINY TERESIN
 
Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2013-07-08 14:29:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2013-08-27 14:09:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki