Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Paprotni - I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.000.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II W PAPROTNI, GMINA TERESIN – I ETAP

 

 Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

 SIWZ /public/get_file.php?id=65492

 Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

 Tabela elementów scalonych /public/get_file.php?id=65492

 Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

 Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 19.06.2013 /public/get_file.php?id=65492

 Załącznik do wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

 Załacznik do wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - Rysunki /public/get_file.php?id=65492

 Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 24.06.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.06.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

 Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 26.06.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.06.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

 Tabela elementów scalonych z dnia 26.06.2013 r. pdf

 Zmiana treści SIWZ z dnia 27.06.2013 r. pdf

 Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty z dnia 12.07.2013 r. pdf

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26.08.2013 r. pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.05.2014 r. pdf

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2013-06-10 14:15:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-05-13 15:39:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki