Przebudowa dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Teresin - nawierzchnia asfaltowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.000.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"PRZEBUDOWA DRÓG I ULIC GMINNYCH NA TERENIE GMINY TERESIN - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA"

 

 Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

 SIWZ /public/get_file.php?id=65492

 Tabela elementów scalonych /public/get_file.php?id=65492

 Projekt ul. Pałacowa - Seroki - Parcela /public/get_file.php?id=65492

 Przedmiar robót ul. Pałacowa - Seroki - Parcela /public/get_file.php?id=65492

 Specyfikacja techniczna ul. Pałacowa - Seroki - Parcela /public/get_file.php?id=65492

 Projekt ul. Kasztanowa - Teresin /public/get_file.php?id=65492

 Przedmiar robót ul. Kasztanowa - Teresin /public/get_file.php?id=65492

 Specyfikacja techniczna ul. Kasztanowa - Teresin /public/get_file.php?id=65492

 Projekt droga gminna Seroki - Wieś /public/get_file.php?id=65492

 Przedmiar robót droga gminna Seroki  - Wieś /public/get_file.php?id=65492

 Specyfikacja techniczna droga gminna Seroki - Wieś /public/get_file.php?id=65492

 Projekt modernizacja drogi Kawęczyn - Hermanów /public/get_file.php?id=65492

 Przedmiar robót modernizacja drogi Kawęczyn - Hermanów /public/get_file.php?id=65492

 Specyfikacja techniczna modernizacja drogi Kawęczyn - Hermanów /public/get_file.php?id=65492

 Informacja o wyborze oferty z dnia 24.06.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26.08.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2013-05-29 14:31:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2013-08-26 13:58:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki