Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Paprotni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.000.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PAPROTNI

- zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ świetlica w Paprotni /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie elementów wyposażenia /public/get_file.php?id=65492

Projekt docieplenie budynku /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna docieplenie budynku /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót docieplenie budynku /public/get_file.php?id=65492

Projekt instalacja C.O. /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna instalacja C.O. /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót instalacja C.O. /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści SIWZ z dnia 11.06.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Tabela elementów scalonych - załącznik do zmiany treści SIWZ z dnia 11.06.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.06.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 25.06.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29.07.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2013-05-28 13:11:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2013-07-29 13:05:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki