Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej kwoty 200.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
"Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Teresin"
 
 
Wytworzył:
Ref. Zam. Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2013-04-23 14:43:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2013-08-27 15:39:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki