Zaproszenie do dialogu technicznego

Zaproszenie do dialogu technicznego 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861-38-15 (do 17),
fax 46 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, którego przedmiotem będzie:

 

  ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI,
 

NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY GMINY TERESIN.

 

Zamawiający informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na podsawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

 

Zaproszenie do udziału w dialogu /public/get_file.php?id=65492

Wniosek o dopuszczenie do dialogu - wersja edytowalna

Wytworzył:
Anna Góralczyk
(2013-04-17)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2013-04-17 20:35:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2013-04-18 07:29:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki