Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 200.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

W RAMACH PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA

I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III W GMINIE TERESIN

 

Projekt po nazwą: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Teresin”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe - SP Teresin /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe - SP Paprotnia /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe - SP Szymanów /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe - SP Budki Piaseckie 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 13.03.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe 13.03.2013 - Teresin /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe 13.03.2013 - Teresin - wersja edytowalna /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe 13.03.2013 - Paprotnia /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe 13.03.2013 - Paprotnia - wersja edytowalna /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe 13.03.2013 - Szymanów /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe 13.03.2013 - Szymanów - wersja edytowalna /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe 13.03.2013 - Budki Piaseckie /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe 13.03.2013 - Budki Piaseckie - wersja edytowalna /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.03.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 04.04.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf

Wytworzył:
Referat Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2013-03-07 15:00:37)
Ostatnio zmodyfikował:
M Tomaszewski Jacek
(2014-09-03 15:37:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki