Budowa placu zabaw w miejscowości Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.000.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI TERESIN

- zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

 

 

  

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja Techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Tabela elementów scalonych /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 18.02.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 21.03.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 15.04.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.07.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Referat Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2013-02-15 13:55:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2013-07-03 14:59:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki