Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego dla uczniów klas I - III w Gminie Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 200.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

W RAMACH PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA

I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III W GMINIE TERESIN

 

Projekt po nazwą: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Teresin”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe - SP Teresin /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe - SP Paprotnia /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe - SP Szymanów /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe - SP Budki Piaseckie /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 28.01.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do wyjaśnienia i zmiany SIWZ z dnia 28.01.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe - SP Teresin - część I zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe - SP Paprotnia - część II zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe - SP Szymanów - część III zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe - SP Budki Piaseckie - część IV zamówienia /public/get_file.php?id=65492 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.01.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 01.02.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe - Teresin - wersja edytowalna /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe - Paprotnia - wersja edytowalna /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe - Szymanów - wersja edytowalna /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie cenowe - Budki Piaseckie - wersja edytowalna /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 04.02.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.02.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie Teresin /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie Szymanów /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie Paprotnia /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie Budki Piaseckie /public/get_file.php?id=65492

Sprostowanie do wyjaśnienia i zmiany SIWZ z dnia 04.02.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Zmiana SIWZ z dnia 06.02.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.02.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 07.02.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 12.02.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2013-01-23 14:44:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2013-02-14 11:00:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki