Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego dla uczniów klas I-III w Gminie Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 200.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

W RAMACH PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA

I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III W GMINIE TERESIN

 

Projekt po nazwą: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Teresin”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
 
Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2012-11-16 15:05:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2012-11-27 13:57:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki