Dożywianie dzieci 2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 200.000 euro

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie reprezentowany przez Dyrektora Jolantę Parobczyk

ul. Zielona 18, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-30-45 ,

fax (0-46) 861-30-45 , strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gops@gopsteresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

 

„PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
NA TERENIE GMINY TERESIN W ROKU SZKOLNYM 2012/2013”
 
Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2012-07-13 06:51:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2012-08-30 08:31:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki