Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Granice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 200.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
 "NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI GRANICE"
 
 
SIWZ /public/get_file.php?id=65492
Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2012-06-15 14:32:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2012-07-05 10:53:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki