Przygotowanie i publikacja w gazecie materiału prasowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 14.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

 

"Przygotowanie i publikację w gazecie materiału prasowego, poświęconego realizacji projektu
pn. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Gminie Teresin – etap I-wszy,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 1.3
 
Wytworzył:
Zespół ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2012-06-06 08:45:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2012-06-12 13:28:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki