Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Gminie Teresin etap I-wszy - zamówienie uzupełniające

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.000.000 euro
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza  udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację zadania pn.:
 
"Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w
Gminie Teresin etap I-wszy - zamówienie uzupełniające"
 
Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2012-04-24 18:54:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2012-04-24 18:58:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki